AVG / GDPR Wetgeving persoonsgegevens aanvulling PRIVACY POLICY WIQSupport

AVG / GDPR Wetgeving persoonsgegevens aanvulling PRIVACY POLICY WIQSupport
WIQSupport, gevestigd aan de Burgemeester de Zeeuwstraat 99 te Numansdorp, verwerkt in de regel geen Persoonsgegevens. Voor zover verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens is dit weergegeven in deze privacyverklaring.

GDPR / AVG wetgeving
Vanaf 25 mei 2018 moet ieder Europees bedrijf voldoen aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regelgeving, die in de Nederlandse wet geïmplementeerd wordt als de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Het doel van deze wet is de bescherming van natuurlijke personen, in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden via de onderstaande link: Algemene Verordening Gegevensbescherming Waar in dit document de term GDPR vermeld staat, kan dit tevens vervangen worden door de term AVG.

Door het aangaan van een Overeenkomst met WIQSupport geeft de Klant toestemming aan WIQSupport zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie van WIQSupport. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor WIQSupport en worden niet aan derden verstrekt, tenzij WIQSupport hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Voor zover WIQSupport Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet WIQSupport dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart WIQSupport tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.

WIQSupport legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.

De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij WIQSupport als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door WIQSupport worden opgeslagen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De website van WIQSupport gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website. Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. U vindt deze Add-on hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Tot slot
Wij behouden ons het recht deze privacy policy aan te passen. Op onze website wordt altijd de meest recente privacy policy beschikbaar gesteld.