"Sterk in Mens en Werk"

Medewerkers

Gemotiveerde en betrokken medewerkers presteren bovengemiddeld, verzuimen aanzienlijk minder en zijn van onschatbare waarde.
Dat blijkt uit verschillende onderzoeken en hebt u vast eerder gelezen. Deze medewerkers stralen uit dat ze bij een goed werkgever werken. Maar hoe verlaag je het verzuimpercentage? Hoe wordt uw personeel gemotiveerd en betrokken? En hoe meet u dat dan? In het jaarlijkse functioneringsgesprek? Dit jaarlijkse gesprek is al niet eenvoudig en meer of langere gesprekken zijn tijdrovend. U weet intussen ook dat lang niet iedereen actief bezig is met zijn/haar ontwikkeling en toekomst. Laat staan als die toekomst onverhoopt buiten uw bedrijf ligt. Feit is dat u als goed werkgever iets moet doen. En wat dan precies?

Ik ontzorg u. Door middel van gesprekken om de ontwikkeling en ambities van uw medewerkers te peilen. Ik leer uw medewerkers ook soepel om te gaan met veranderingen in het bedrijf, persoonlijke ontwikkelingen of ingrijpende gebeurtenissen in hun leven. De uitkomst van deze gesprekken leiden veelal tot aanbevelingen en reparatiepunten vóór er dingen mislopen. Hier doet u als werkgever weer uw voordeel mee.

Gaat het om (langdurig) verzuim?
Op het gebied van re-integratie en de Wet Verbetering Poortwachter heb ik jarenlang ervaring opgebouwd. Als geen ander weet ik dat op dit vlak veel eer te behalen valt. Omdat ik ook hier maatwerk toepas, kom ik tot kwalitatief betere dienstverlening en duurzamere resultaten dan menig re-integratiebureau.

Hoe?
In korte to-the-point sessies ontdekt uw medewerker waar het talent en de mogelijkheden liggen. Dat kan heel verrassend zijn. Het resultaat is dat uw medewerker snel op weg geholpen is en dat, laten we het beestje maar bij de naam noemen, uw bedrijf ook geholpen is.

Lees verder