"Maak het verschil met maatwerk"

Team

Een team is een aantal mensen dat bij elkaar is gebracht om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg er naartoe. Behalve dat gemeenschappelijke doel en gedeelde visie dienen de teamleden elkaar aan te vullen. Voeg daar ook nog gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij. In theorie zijn dit de ingrediënten, maar wat is het juiste recept?

Als het resultaat niet naar wens is, kan dit aan de ingrediënten, maar ook aan de verhoudingen liggen. Binnen no-time kan er een complex geheel geschapen zijn. Mijn taak is om die kluwen te ontwarren, de hoofdzaken van de bijzaken te scheiden en met elkaar tot een oplossing te komen. Het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Kom ik gedurende het traject een ander, onderliggend, probleem tegen, dan stel ik u hiervan op de hoogte en als gewenst, pak ik het direct aan.

Lees verder